Blast i ukraine den 6 december 2014

Eksplosionen siges at være den hurtige adskillelse af utallige energiindhold. Denne begivenhed bærer mange trusler. Eksplosioner ledsages oftest af en pludselig stigning i temperatur og tryk, strålingsudslip (f.eks. I form af lyn eller en lyspuls af en atomeksplodering eller akustiske bølger (oftest er det lydkunst eller et specielt slag af et skud. Ikke uden grund fylder dette ukontrollerede fænomen folk med frygt.

Hvilke områder er potentielt eksplosive? Overfladerne følger ofte dem, hvor atmosfæren i tilfælde af en potentiel fare kan være eksplosiv. Som en eksplosiv atmosfære kender man en særlig blanding af brændbare stoffer, der lever i tilrettelæggelsen af gasser, dampe eller tåge, dvs. blandinger med luft i atmosfæriske forhold, hvor de forårsager for høje temperaturer. Det er godt at vide, at i sprængstoffer kan kun gnister eller en lysbue skabe en eksplosion.

De mest eksplosive atmosfærer er m.im. kemiske fabrikker, raffinaderier, tankstationer, kraftværker, malingsfabrikker, malebutikker, tankstationer samt køretøjer, spildevandsrensningsanlæg, lufthavne, kornmøller eller skibsværfter. Antændelse på ovennævnte steder ville føre til eksplosioner, hvis ender ville være store. Bestemt ville de medføre store materielle tab og kunne bringe et godt liv i fare.

For at forhindre de ovennævnte skader er det nødvendigt ikke at nedbryde den forebyggende handling, som er eksplosionsbeskyttelse. Særlige love, direktiver og standarder er udarbejdet i kraft af lande, hvis ende er at minimere risikoen for eksplosion og eliminere potentiel skade. I rum med eksplosionsrisiko skal der installeres et system, der sikrer medarbejdernes sikkerhed i dem.